Dodání
do
2
dnů
 • Dámská kabelka Diana 1
 • Dámská kabelka Diana 2
 • Dámská kabelka Diana 3
 • Dámská kabelka Diana 4
 • Dámská kabelka Diana 5
 • Dámská kabelka Diana 6
 • Dámská kabelka Diana 7
 • Dámská kabelka Diana 8
 • Dámská kabelka Diana 9
 • Dámská kabelka Diana 10
 • Dámská kabelka Diana 11
 • Dámská kabelka Diana 12
 • Dámská kabelka Diana 13
 • Dámská kabelka Diana 14
 • Dámská kabelka Diana 15
 • Dámská kabelka Diana 16
 • Dámská kabelka Diana 17
 • Dámská kabelka Diana 18
 • Dámská kabelka Diana 19
 • Dámská kabelka Diana 20
 • Dámská kabelka Diana 21
 • Dámská kabelka Diana 22
 • Dámská kabelka Diana 23
 • Dámská kabelka Diana 24
 • Dámská kabelka Diana 25
 • Dámská kabelka Diana 26
 • Dámská kabelka Diana 27
 • Dámská kabelka Diana 28
 • Dámská kabelka Diana 29
 • Dámská kabelka Diana 30
 • Dámská kabelka Diana 31
 • Dámská kabelka Diana 32
 • Dámská kabelka Diana 33
 • Dámská kabelka Diana 34
 • Dámská kabelka Diana 35
 • Dámská kabelka Diana 36
 • Dámská kabelka Diana 37
 • Dámská kabelka Diana 38
 • Dámská kabelka Diana 39
 • Dámská kabelka Diana 40
 • Dámská kabelka Diana 41
 • Dámská kabelka Diana 42
 • Dámská kabelka Diana 43

Dámská kabelka Diana

Happy days Garance akce ještě nebo do vyprodání!
30 dní vrácení peněz Dobírka

Kód produktu: 240913

Běžná cena:
ZBÝVÁ:
141 ks
AKČNÍ CENA:
259 Kč
ZÁKAZNÍCI JIŽ ZAKOUPILI:
>200 ks

Popis produktu

Detaily

-
Velikosti oblečení jsou pouze orientační
-

Další informace

Rozměry 33 x 12 x 32 cm
Počet kusů v balení 1

Prodejce, Obchodní podmínky

ATELI Goods, s.r.o.

Recenze

Zatím jsme neobdrželi dostatečný počet hodnocení produktu. Napište recenzi tohoto produktu

Napište vlastní recenzi

Recenzujete: Dámská kabelka Diana

Jak hodnotíte tento produkt? *

  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Kvalita
Celkové hodnocení
Design
Cena


Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami zpracování osobních údajů, s Obchodními podmínkami a dávám souhlas s podmínkami Bonusového refundačního programu.

Diskuze k produktu

Diskuze k produktu

Zatím nemáme žádný komentář či dotaz k tomuto produktu, buďte první!

Zašlete nám svůj dotaz či komentář k produktu:
Prohlašuji, že jsem se seznámil/a se Zásadami zpracování osobních údajů, s Obchodními podmínkami a dávám souhlas s podmínkami Bonusového refundačního programu.

Prodávající

Prodávající

ATELI Goods, s.r.o., ATELI Goods, s.r.o., IČ: 06273742, DIČ: CZ06273742,
Sokolovská 118, Plzeň, 323 00,
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 34902

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - Ateli Goods, s.r.o.

 

 • Kontaktní údaje prodávajícího

Název e-shopu: skladovky.cz

Provozovatel: ATELI Goods, s.r.o.

Sídlo: Sokolovská 1127/118, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 06273742

DIČ: CZ06273742

Zapsaná: Krajský soud v Plzni, sp. zn. C 34902

Telefon: + 420 606 047 258

Helpdesk: místo pro elektronickou komunikaci mezi uživatelem a poskytovatelem, adresa zakaznickyservis@skladovky.cz

Kontaktní adresa: Řepná 23, Plzeň, 321 00

Seznam provozoven: Řepná 23, Plzeň, 321 00

Provozní doba: 8:00 - 15:00


 • Informace

2.1 Informace o zboží a ceně uvedené prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH), poplatků a nákladů na doručení zboží.

2.2 Přijímané způsoby platby na dobírku. Dobírkový poplatek činí 99,- Kč. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného. 

2.3 Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.

2.4 Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

2.5 Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

 • Doručování zboží

3.1 Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 3 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.

3.2 Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.

3.3 Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 

Cena a způsob doručení

3.4 Informace o ceně jsou uvedeny u každého produktu zvlášť. Všechny ceny jsou uvedeny v souladu s ustanovením 2.1 těchto obchodních podmínek. 

3.5 Kupující si u vybraných produktů může zvolit způsoby doručení zboží: přepravcem na zvolenou adresu, službou Zásilkovna (provozovatel Zásilkovna s.r.o., IČ 28408306, sídlo Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9).

3.6 Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit dobírkový poplatek. 

3.7 Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

 

 • Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

4.1 Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

4.2 Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

4.3 Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

4.4 Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

4.5 Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, resp. odmítl převzít.

4.6 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

4.7 Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy viz. příloha 1 těchto podmínek.

4.8 Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.

4.9 Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uvedených informacích o zboží nebo ceně.

 

 • Práva a povinnosti z vadného plnění

5.1 Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

5.2 Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

5.3 Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

5.4 Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

5.5 Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

5.6 U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

 

Zákonná práva z vad

5.7 Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

5.8 V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
 • bezplatné odstranění vady opravou;
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

5.9 Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

5.10 U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

5.11 Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

5.12 Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 • Vyřízení reklamace

6.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vzor formuláře pro písemné uplatnění reklamace naleznete v příloze 2 těchto podmínek. Formulář pro elektronické uplatnění reklamace naleznete zde

6.2 Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

6.3 Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.4 Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

6.5 Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

6.6 Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

6.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

6.8 Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

6.9 U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 

 • Řešení sporů

7.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. 

7.2 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

7.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

7.4 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.5 Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.

7.6 Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává (www.coi.cz).

 

 • Ostatní

8.1 Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

8.2 Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

 • Zpětný odběr elektrozařízení a jiných výrobků

9.1 Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů v souladu s příslušnými právními předpisy. Zákazník je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení nebo baterií či akumulátorů na provozovně prodávajícího.

9.2 Zákazník je také oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.

9.3 Prodávající dále zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení od domácností zdarma přímo v domácnosti, pokud si zákazník objedná zboží podobného typu a použití. Zpětný odběr se vztahuje na elektrozařízení v počtu odpovídajícím objednanému zboží.

9.4 Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, například na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

9.5 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

 

 • Závěrečná ustanovení

10.1 Kupní smlouva a otázky související se řídí českým právním řádem.

10.2 Změny obchodních podmínek k uzavřeným smlouvám v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

10.3 Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. dubna 2020.

Příloha 1: Vzorový formulář

Odstoupení od kupní smlouvy

Odesílatel: (jméno a příjmení, bydliště, případně e-mail, tel. číslo):

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Dne ………. jsem si na Vašem e-shopu skladovky.cz objednal/a zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy. Příloha: Doklad o koupi

V ………. dne ……….

Příloha 2: Vzorový formulář

Reklamační list

Dodavatel: ATELI Goods, s.r.o., Sokolovská 1127/118, Bolevec, 323 00 Plzeň, IČ 06273742

Reklamující: (jméno a příjmení, bydliště, případně e-mail, tel. číslo)

Dne ………. jsem si na Vašem e-shopu skladovky.cz objednal/a zboží ……….., číslo objednávky …………, v hodnotě …..….. Kč. Objednané zboží jsem obdržel dne ………..

Zboží má následující vady ……………… . Navrhuji způsob vyřízení reklamace ….. ( a) oprava zboží b) výměna zboží c) vrácení peněz d) jiný (popište).

V ………. dne ……….


br />

Reklamační řád

Reklamační řád

 

 • Všeobecná ustanovení

1.1 Tento reklamační řád se vydává v souladu a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.2 Poučení pro spotřebitele - reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek prodávajícího a popisuje postup, jakým způsobem uplatnit reklamaci zboží, které je předmětem kupní smlouvy mezi ním a prodávajícím.  

1.3 Kupující je povinen se seznámit s reklamačním řádem a obchodními podmínkami před uzavřením smlouvy. 

1.4 Kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

1.5 Uzavřením smlouvy kupující souhlasí s tímto reklamačním řádem. Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou reklamačním řádem dotčena.

 

 • Záruční podmínky

2.1 Při výběru zboží je nutné, aby se kupující seznámil s druhem, variantami, vlastnostmi a dalšími informacemi o produktu.

2.2 Kupující před zakoupením produktu vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze dobře zvolené produtky z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního jsou předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití produktu.

2.3 Po celou dobu užívání zakoupených produktů je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost produktů, jako např.: nadměrnou intenzitu jejich užívání, užívání k nevhodnému účelu. 

2.4 Nevhodná volba produktu nebo jeho poškození způsobené užíváním, které neodpovídá jeho povaze nejsou důvody k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu nemůže být důvodem k reklamaci.

2.5 Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. 

 

 • Podmínky reklamace

3.1 Vyskytne-li se u zakoupeného produktu v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

3.2 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, vady materiálu nebo nekompletnost. Nikoliv na běžné opotřebení. Za vadu nelze považovat změnu stavu produktu, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného užívání nebo zásahu, nedostatečné nebo nevhodné údržby.

3.3 Kupující musí oznámit prodávajícímu vady, jakmile tyto zjistí, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí produktu.

3.4 Kupující má v případě odstranitelné vady nárok na odstranění vady, doplnění toho, co chybí a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny zboží.

3.5 V případě neodstranitelné vady může kupující odstoupit od smlouvy či se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny zboží.

3.6 Dále nelze uplatňovat nároky na vady produktu, o které kupující věděl před koupí nebo pokud byla z důvodu existence vady poskytnuta sleva z kupní ceny zboží. Prodávající neodpovídá za vadu, která vyplývá z povahy věci. Pokud se jedná o vadu, kterou lze odstranit, nemá kupující právo na odstoupení od smlouvy či výměnu zboží nárok.

3.7 Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamovaný produkt kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Prodávající může odmítnout převzít k reklamačnímu řízení produkty, které nebudou splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

3.8 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, kdy lhůta začíná běžet dnem následujícím po převzetí zboží. 

 

 • Postup reklamace

4.1 Reklamaci vad produktu uplatňuje kupující u prodávajícího.

4.2 Kupující může uplatnit reklamaci prostřednictvím reklamačního systému k tomu účelu prodávajícím určeného, tento systém naleznete ZDE. Nebo dále formuláře, který je přílohou č. 2 obchodních podmínek

4.3 Místo pro uplatnění reklamace je místo určené a označené prodávajícím v jeho obchodních podmínkách jako místo jeho provozovny.

4.4 Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o příjmu reklamace nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení reklamace.

 

 • Lhůty pro uplatnění reklamace

5.1 Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží.

5.2 Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného produktu, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového produktu. Při výměně vadné součásti se vztahuje nová záruční doba na vyměněnou součást.

5.3 Záruční dobu nelze zaměňovat s životností produktu, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může produkt vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

 

 • Závěrečná ustanovení

6.1 V případě, že tento reklamační řád neobsahuje pravidla nebo informace pro úspěšné uplatnění reklamace, využijí se k tomuto účelu ustanovení obchodních podmínek na základě nichž byla uzavřena kupní smlouva o produktu, který je předmětem reklamace.

6.2 Prodávající si vyhrazuje právo měnit tento reklamační řád.